Porady dotyczące programowania aplikacji internetowych

Praktyczne porady dotyczące pisania rozproszonych aplikacji internetowych

Kilka słów o PAGEneration

PAGEneration jest modułowym, obiektowo zorientowanym frameworkiem służącym do pisania aplikacji internetowych. Realizuję i wdrażam swoje systemy informatyczne na bazie PAGEneration opracowując oddzielnie poszczególne komponenty aplikacji, które komunikują się pomiędzy sobą korzystając z protokołów takich jak SOAP, REST lub odwołań bezpośrednich, jeśli wszystko znajduje się na jednym serwerze. Najważniejszą zaletą modularnej budowy jest jej pełna hermetyzacja dzięki czemu poszczególne części mogą być instalowane na niezależnych serwerach zwiększając znacznie wydajność aplikacji przy dużych obciążeniach. Te same komponenty mogą być wykorzystywane niezależnie w różnych aplikacjach.

Po uruchomieniu podstawowych usług opracowuję stronę wizualną projektu zbudowaną wg wzorca MVC (Model View Controller) kładąc szczególny nacisk jeśli oprogramowanie ma charakter otwarty (na przykład strona www) na odpowiedni dobór i rozmieszczenie słów kluczowych. Następnie do całości dopasowuję oprawę wizualną opartą na stylach kaskadowych CSS.

Dzięki temu bazując na rozwiązaniach wykorzystanych przy realizacji poprzednich aplikacji czas potrzebny na napisanie kolejnego oprogramowania jest mniejszy. Zawsze mogę skorzystać z danego komponentu, który już został napisany, dodatkowo małe części kodu są łatwiejsze w aktualizacji.

Aplikacje działające w środowisku PAGEneration

Kliknij na ikony i wypróbuj działanie niektórych aplikacji.

Sprzedaż poprzez internet

AppECom, to system napisany z myślą o tych, którzy pragną zwiększyć sprzedaż swjego asortymentu lub potrzebują narzędzia do prowadzenia prostego magazynu w sieci lokalnej.

Aplikacja do zarządzania budżetem domowym

Home Budget to prosta aplikacja pomagająca zarządzać budżetem domowym.

Analiza oleju silnikowego

OLab to aplikacja napisana dla analizatorów typu OSA. Próbki oleju silnikowego są okresowo pobierane i testowane w analizatorze. Otrzymane rezultaty są automatycznie importowane do systemu, który wyświetla je w formie graficznej wraz ze szczegółowym opisem analizy.